Maalämmön hinta muodostuu karkeasti kahdesta tekijästä:

 1. Talon koosta, josta muodostuu maalämpöpumpun hinta ja

2. Tontin pinta-alasta, jonka pohjalta keruupiiri valitaan.

Tämän lisäksi hintaan vaikuttaa, onko kohde uudisrakennus vai saneerauskohde sekä minkälaisilla mukavuusvarustuksilla maalämpö halutaan.

Talon koko maalämmön hinnan määrittämisessä

Maalämmön hintaa selvitettäessä ensimmäisenä lasketaan tarkkaan talosi lämmitystehon, sekä lämpimän käyttöveden tarve.

Tämän mitoituksen jälkeen tiedetään, minkä kokoinen pumppu taloon tarvitaan. Tässä vaiheessa kustannuksista tiedetään noin puolet, eli pumpun osa.

Mitä suurempi talo, sitä suuremman maalämpöpumpun se tarvitsee. Hinta suhteessa neliöihin kuitenkin pienenee kokoajan.

Tontin koko maalämmön hintaa määritettäessä

Keruupiiri voidaan asentaa

  • vesistöön,
  • vaakapiirinä maahan (pelto/maapiiri), tai
  • lämpökaivoon, joka porataan tontille erikseen (porakaivo).

Vaakapiiri on useimmissa tapauksissa paljon edullisempi kuin porakaivo, mutta usein tontin pinta-ala ei mahdollista muita vaihtoehtoja kuin porattavan lämpökaivon.

Maalämpöpumpun hyödyt

Maalämpöpumpuilla voit säästää merkittävästi kotisi energiakustannuksia. Usein maalämpöpumppu säästää jopa 75%, kun se on asennettu esimerkiksi vanhan öljy- tai sähkölämmityksen tilalle. Maalämpö ei ole suuresti riippuvainen energianhintojen heilahteluista, koska ympäristöstä saatavan energian osuus on aina ilmaista.

Uusiutuvan energian käyttö on vaivatonta ja puhdasta.

Ei tarvitse tilata öljyä ja päästöt ilmakehään loppuvat. Suuremmissa määrin maalämpö vaihdetaan myös puukattilan tilalle jos puunteko tai sen polttaminen on käynyt liian työlääksi. 

Maalämpöpumpun käyttäjä pienentää niin energiakustannuksiaan, kuin hiilijalanjälkeään. Maalämpösysteemeihin voidaan usein lisätä myös auringon lämpöä kerääviä laitteita. Esimerkiksi aurinkokeräimellä pystyy kattamaan jopa 50% käyttöveteen tarvittavasta energiasta. Myös talon viilennys on mahdollista maalämpöpumppua käyttäen. 

Nyt tiedät, miksi maalämpöpumppu on järkevä hankinta. Ymmärtääksesi tekniikasta, lue lisää “Maalämpöpumpun toimintaperiaate” – kohdasta alempaa.

Maalämpö – Lämpöä maasta ja kalliosta

Maalämpö, mitä se on?

Maalämpö on kallioon ja maaperään varastoitunutta uusiutuvaa energiaa. Maasta saatava energia on auringon säteilystä maaperään varastoitunutta lämpöä!  Kalliosta saatavaa lämpöä kutsutaan geotermiseksi energiaksi. Myös vesistöstä maalämpöjärjestelmät saavat kerättyä lämpöä, ja se onkin erityisen hyvä vaihtoehto. Lämpöpumppu kerää tämän ympäristön energian ja siirtää sen talon lämmitysjärjestelmään. Nimi maalämpö tulee siis yksinkertaisesti siitä, että hyödynnettävä lämpö otetaan maasta. Yksinkertaista, eikö totta? Eri lämmönlähteistä energiaa kerääviä pumppuja on valmistettu jo kauan ja ne ovat kehittyneet ajan saatossa erittäin taloudellisiksi ja varmoiksi päälämmitysjärjestelmiksi. Lämpöpumppu käyttää siis ehtymättömiä, puhtaita ja loputtomia luonnon energiavaroja. Maalämpöä on saatavilla aina, kovillakin pakkasilla.

Kiinnostuitko? Mitä tämä kaikki sitten maksaa?

Lue, mistä maalämmön hinta muodostuu ja osaat arvioida, paljonko sinun tapauksessasi maalämpö tulee maksamaan.

Mitä pumpussa tapahtuu lämmöntuottoprosessin aikana?

Maalämpöpumpun toimintaperiaate on varsin yksinkertainen. Keruuputkistoissa kiertävä lämmönkeruuneste (bioalkoholi) on sinällään liian kylmää käytettäväksi lämmitykseen, joten se pumpataan lämmönsiirtimeen jota kutsutaan höyrystimeksi. Höyrystimessä ympäristön lämpöenergia siirtyy kylmäaineeseen, jolloin kylmäaine höyrystyy.

Tämän jälkeen kompressorille siirtynyt kaasumainen kylmäaine puristetaan korkeaan paineeseen, jolloin paine nostaa kaasuuntuneen aineen lämpötilaa entisestään. Nyt korkeaan lämpötilaan puristettu kylmäaine siirtyy toiselle lämmönsiirtimelle eli lauhduttimelle.

Höyrystyneen kylmäaineen talon vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään siirtää ”lauhdutin” ja lauhduttaa kylmäaineen jälleen viileäksi ja nestemäiseksi. Lauhduttimessa kylmäaineen lämpöenergia siirtyy taloa tai käyttövettä lämmittävään veteen. Lopuksi paine poistetaan paisuntaventtiilin avulla ja viilentynyt kylmäaine jatkaa matkaansa taas höyrystimeen. Kierto voi alkaa alusta.